Kalite Yönetim Sistemi

1.      Swot Analizi tıklayınız

2.      Görev Tanımları

2.1. Yüksekokul Müdürü tıklayınız

2.2. Yüksekokul Müdür Yardımcısı tıklayınız

2.3. Yüksekokul Sekreteri tıklayınız

2.4. Bölüm Başkanı tıklayınız

2.5. Öğretim Görevlisi tıklayınız

2.6. Şef tıklayınız

2.7. Bilgisayar İşletmeni tıklayınız

2.8. Memur tıklayınız

2.9.  Birim Kalite Sorumlusu tıklayınız

2.10. Taşınır Kontrol Yetkilisi tıklayınız

2.11. Taşınır Kayıt Yetkilisi tıklayınız


3.     Organizasyon Şeması tıklayınız

4.     Paydaş Analizleri tıklayınız

5.      Risk Analizi tıklayınız

6.      Yazı ve Personel İşleri Formaları

6.1. Aday Memurların Asli Devlet Memurluğuna Atanma Formu için tıklayınız

6.2. Akademik Birimlerde Çalışan İdari Personel İzin formu için tıklayınız

6.3. Ders Görevlendirme Formu için tıklayınız

6.4. Genel Dilekçe Formu için tıklayınız

6.5. İdari Personel Talep Formu için Tıklayınız

6.6. Sürekli İşçi İzin Formu için tıklayınız

6.7. Yemin Belgesi için tıklayınız

6.8. Personel Görevlendirme Onay Formu için tıklayınız

6.9. Toplantı Tutanağı için tıklayınız

6.10. Mal Bildirimi Formu için tıklayınız

6.11. Arşiv Kayıt ve Takip Formu için tıklayınız

6.12. Görev Uzatma Formu için tıklayınız

6.13. Emeklilik Dilekçesi için tıklayınız

6.14. Salon İstek Formu için tıklayınız

6.15. Kamu Konutları Başvuru Formu için tıklayınız

6.16. Aile Durumu Bildiri Formu için tıklayınız

6.17.Akademik Görev Belgesi tıklayınız

7.      Öğrenci İşleri Formları

7.1. Kurmlararası Yatay Geçiş Formu için tıklayınız

7.2. Yatay Geçiş Merkezi Yerleştirme Formu için tıklayınız

7.3. Zorunlu Staj Formu İçin tıklayınız

7.4. Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu İçin tıklayınız

7.5. İlişik Kesme Belgesi İçin tıklayınız

7.6. Yaz Okulunda Açılan Dersler Formu İçin tıklayınız

7.7. Yaz Okulu Başvuru Formu İçin tıklayınız

7.8. Ders Muafiyet Dilekçesi İçin tıklayınız

7.9. Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi İçin tılayınız

7.10. Ders İntibak Formu İçin tıklayınız

7.11. Mazeret Sınav Talep Formu İçin tılayınız

7.12. Meslek Yemini ve Diploma Teslim Formu İçin tıklayınız

7.13Yüksekokul Öğrenci Genel Dilekçe İçin tıklayınız

8.      Tahakkuk İşleri Formları

8.1. Ekders Puantaj Örneği için tıklayınız

8.2. Ekders Beyan formu için tıklayınız

8.3. Ekders Puantajları Bilgi Formu için tıklayınız

8.4. Sınav Puantajı için tıklayınız

8.5. Taşınır İstek Belgesi için tıklayınız

8.6. Taşınır İslem Fişi için tıklayınız

8.7. Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli için tıklayınız

8.8. Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı için tıklayınız

8.9. Taşınır Teslim Belgesi için tıklayınız

8.10. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli için tıklayınız

8.11. Sayım Tutanağı için tıklayınız

8.12. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı için tıklayınız

9.      İş Akış Şemaları

9.1. İş Avansı İş Akışı

9.2. Taşınır İş Akışı

9.3. Yönetim Kurulu İş Akışı

9.4. Evrak Hazırlama İş Akışı

9.5. Personel Avansı İş Akışı

9.6. Staj Ödemeleri İş Akışı

9.7. Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

9.8. Maaş Hazırlama İş Akışı

9.9. Web Duyurusu İş Akışı

9.10. Mazeret Sınavı İş Akışı

9.11. Sınavlara İtiraz İş Akışı

9.12. Mezuniyet ve Diploma İşlemleri İş Akışı

9.13. Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akışı

9.14. Öğretim Elemanı-Öğrenci Toplantı Tutanağı İş Akışı

9.15. Sınavlara İtiraz İş Akışı

9.16. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı

9.17. Yüksekokullar Dikey Geçiş Sınavı Başvurularının Alınması İş Akışı

9.18. Ön Lisans Öğrencileri Kayıt Açma İş Akışı

9.19. Mezun Olan Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler İş Akışı

9.20. İlişik Kesme İşlemleri İş Akışı

9.21. Arşiv Kayıt Takip İş Akışı

9.22. Kurumlara Üniversite Tanıtımı İş Akışı

10.  Kullanma Talimatları

10.1. Soğutma Grupları Kullanma Talimatları için tıklayınız

10.2. Jeneratör Kullanım Talimatı için tıklayınız

10.3. Kazan Kullanım Talimatı için tıklayınız

10.4. Asansör Kullanım Talimatı için tıklayınız

10.5. Yangın Söndürme Kullanım Talimatı için tıklayınız

10.6. Bilgisayar ve Yan Donanımları Kullanma Talimatı tıklayınız 

11.  Birim Kalite Sorumluları

12. Kamu Hizmetleri Standartları

13.  Toplantı Tutanakları

13.1. Toplantı Tutanakları-1

13.2. Toplantı Tutanakları-2

13.3. Toplantı Tutanakları-3

13.4. Toplantı Tutanakları-4

13.5. Toplantı Tutanakları-5

13.6. Toplantı Tutanakları-6

13.7. Toplantı Tutanakları-7

13.8. Toplantı Tutanakları-8

13.9. Toplantı Tutanakları-9

13.10. Toplantı Tutanakları-10

13.11. Toplantı Tutanakları-11

13.12. Toplantı Tutanakları-12

13.13. Toplantı Tutanakları-13

13.14. Toplantı Tutanakları-14

13.15. Toplantı Tutanakları-15

13.16. Toplantı Tutanakları-16

13.17. Toplantı Tutanakları-17

13.18. Toplantı Tutanakları-18

13.19. Toplantı Tutanakları-19

14. Öğretim Elemanı-Öğrenci Toplantı Tutanağı

         14.1. Aşçılık

   14.1.1 Toplantı Tutanağı 1.Sınıf

         14.2. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

                14.2.1.Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

         14.3. Çağrı Merkezi Hizmetleri 

14.3.1. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

         14.4. Çocuk Gelişimi

         14.5. Geleneksel El Sanatları

               14.5.1. Toplantı Tutanağı 1.Sınıf

               14.5.2. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

         14.6. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

         14.7. Sosyal Hizmet

               14.7.1. Toplantı Tutanağı 1.Sınıf

               14.7.2. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

         14.8. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

           14.8.1. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

         14.9. İşletme Yönetimi

               14.9.1. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

       14.9.2. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf

         14.10. Yerel Yönetimler

               14.10.1. Toplantı Tutanağı 1.Sınıf 1.

               14.10.2. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf 1

               14.10.3. Toplantı Tutanağı 1.Sınıf 2

               14.10.4. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf 2

               14.10.5. Toplantı Tutanağı 1.Sınıf 3

               14.10.6. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf 3

          14.10.6. Toplantı Tutanağı 1.Sınıf 4

       14.10.6. Toplantı Tutanağı 2.Sınıf 4
 

 


Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 16.06.2023 14:09:24