Müdürden

Temel amacı belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek olan okulumuz; öğrencilerinin bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırılarak hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görevler üslenmektedir. Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olmaları ve hayata hazırlanmaları için büyük bir çaba göstermekteyiz. Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin iş piyasasının beklentilerine yönelik yetişmelerini sağlamak üzere 8 farklı programda eğitim öğretimi; olarak yeniden düzenlemiş bulunuyoruz. Bu sayede Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirme ve becerilerini geliştirme imkânı bulacaklardır. Çocuklarının eğitimi için her türlü maddi ve manevi desteği vermekte olan velilerimiz ve onların aranan nitelikli elemanlar olması için çaba göstermekte olan öğretim elemanlarımız yaptıkları fedakârlıklar ve katlandığı zorluklar çocuklarımızın başarısı ile sevinç ve gurura dönüşecektir. Öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında alanında iyi yetişmiş nitelikli bireyler olmaları hepimizin birlikte sarf ettiği emeklerin gurur verici buluşmasını temsil edecektir. Bu vesile ile öğretim elemanlarımızı, idari personelimizi ve aileleri özverilerinden dolayı kutluyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum…

Yrd.Doç.Dr. Ata PESEN

SBMYO Müdürü

HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 3.05.2017 12:13:29