Siuzem

Uzaktan Eğitim Sistemimizin Avantajları

Öğrencilerimiz Açısından

             Uygun seçilmiş öğretim programlarının, çağımızın en büyük teknolojik aracı olan bilgisayar ve internet üzerinden verilmesi ile öğrencilerin ilgisi çekilmekte, bilgilerin hızlı ve kalıcı öğrenilmesi sağlanmaktadır. İlginin artması bilgilenmeyi de beraberinde getirmektedir. Öğrenciye serbestlik tanıyarak araştırma, tartışma ve iş yerlerinde çalışabilme imkânı kazandırmaktadır. Bilgisayar aracılığı ile konuların daha kısa sürede ve daha derinlemesine incelenmesi mümkün olabilmekte, karmaşık konular hazırlanan bilgisayar canlandırmaları ile daha kolay öğrenilmektedir. Öğrencinin erişiminde olan bilgisayar, seçilen öğretim programları gereği, öğrencilerimizin günlük laboratuvarı olmakta ve öğrenciler konuları uygulayarak pekiştirmektedir. 

Üniversite hayatınız ile ilgili işlemlerin hemen hemen tamamı uzaktan gerçekleştirilebilmektedir. 

Zamanını iyi değerlendiren öğrenciler, okulumuzun UE Sisteminden başka avantajlar türetebilmektedir. Örneğin, öğrencilikleri esnasında çeşitli iş yerlerinde çalışarak hem ekonomik katkı sağlayabilmekte ve hem de tecrübe kazanabilmekte (mezun olduğunda aynı zamanda 2 yıl tecrübeli olma şansı yakalanabilmektedir) yada örgün sınıf devamlılığı gerekmediğinden, zamanını iyi değerlendirerek DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Sınavlarına daha etkin hazırlanıp, 4 yıllık lisans programlarına geçebilmektedirler.

Öğretici Açısından

            Öğretici ders materyallerini rahatlıkla ve istenilen sıklıkla güncelleyip öğrenciye iletebilir. Bu basılı öğretim kaynaklarına göre sahip olunan eşsiz bir özelliktir. Bilgisayar kullanımı sayesinde, ders içerikleri çoklu ortam teknolojisinin tüm özelliklerinden yararlanmaktadır. Anlatımlarda görsel ve işitsel materyaller, sayısal benzetim ve bilgisayar canlandırmaları gibi etkileşimli araçlar kullanılmaktadır. Bunun yanında öğretici, öğrenciyi internet üzerinde bulunan diğer kaynaklara kolaylıkla yönlendirebilmektedir.

Sosyal Açıdan

            Öğrenciler örgün öğretimde; barınma (ev kirası, elektrik, su, yakacak giderleri, depozitler vb), yiyecek, ulaşım, kitap, defter vb araçlar için yapılan harcamalar uzaktan eğitim sistemimiz ile yok denecek düzeye inmektedir. 

           SBMYO'da bazı eğitim materyalleri üniversitemizce sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz, sağlanan eğitim için standart bir Öğrenime Katkı Ücreti ödemektedirler. Bu ücret, yukarıda belirtilen masraflar ile karşılaştırıldığında ve diğer özellikler incelendiğinde uzaktan eğitim sistemimizin daha ekonomik bir çözüm olduğu görülecektir.

Ekonomik Açıdan

         Uzaktan öğretim, dünya çapında her yıl milyonlarca kişi tarafından tercih edilen bir eğitim sistemidir. Bununla beraber ilgili eğitim kurumundaki ders saatlerine yer/zaman açısından katılma imkanı olmayanlar (tam zamanlı olarak çalışanlar -memurlar, profesyonel askerler-farklı şehir /ülkede yaşayanlar) için uzaktan eğitim sistemimiz en iyi seçimdir. İnternete dayalı uzaktan eğitim sistemimizde, öğrencilerimiz çevre değişiminin getirdiği olumsuzluklar, aileden veya iş yerlerinden uzak olma gibi sorunlar ile karşılaşmamaktadırlar.

Uzaktan Eğitim Sistemimizin Dezavantajları

          Öğrenci adaylarının Uzaktan Eğitim (UE) Sistemimizi tanıyıp, avantaj-dezavantajlarını tartarak tercih etmelerini önermekteyiz. UE'de öz motivasyon ve kişisel gayret şarttır. Derslerin örgün sınıf ortamında aktarılması pek çok öğrenci için alışılmış yöntemdir. UE'de öğrencinin soru sormadan önce, konuları çalışmış ve neyi, neden anlayamadığını belirlemiş olması gerekir. Öğrenci soruları ortalama 2 iş gününde yanıtlanmaktadır. Öğrencinin mesleğini kazanacağı bu eğitim sürecinde, elektronik platformlarımızı ve tartışma forumlarını takip etmesi şarttır. Bu takip için istenilen zamanlarda haftada en az 2 kez platformlarımıza giriş yapıp, gerekli incelemelerde bulunması yeterlidir. Ayrıca öğrencilerimizin kullanımına müsait (en az yukarıda Teknik Gereksinimler kısmında belirtilen nitelikte) internet erişimli bir bilgisayarın bulunması gerekir. Belirtilen özellik ve şartları uygun bulan adaylar için, okulumuzun uzaktan eğitim sistemi bir dezavantajın ötesinde avantaja dönüşebilmektedir.

Adaylar, bu sayfada yapılmış tüm açıklamaları dikkatle incelemeli ve uzaktan eğitim programlarımızı kendilerine uygun buldukları takdirde tercih etmelidirler.

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 1.06.2023 14:41:51