Genel Bilgi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Aşçılık (Normal Öğretim, Çağrı Merkezi Hizmetleri (Normal Öğretim), Çocuk Gelişimi (Normal ve İkinci Öğretim), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Normal  Öğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Normal ve İkinci Öğretim), İşletme Yönetimi (Normal Öğretim), Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Normal ve İkinci Öğretim), El Sanatları (Normal Öğretim), Sosyal Hizmetler (Normal ve İkinci Öğretim), Yerel Yönetimler (Normal Öğretim) programlarını kalifiye eleman yetiştirmek üzere açmıştır.

 Siirt Üniversitesi; 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2809 sayılı kanun maddesiyle kurulmuştur. Üniversitemiz, 2007 yılından itibaren eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarını ve kamu hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemizin temelleri 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan 2 yıllık Eğitim Enstitüsüne dayanmaktadır. Bu Enstitü 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu, 1992 yılında Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. 

Üniversitemiz; Eğitim, Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat, İlahiyat, Veteriner, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olmak üzere 8 fakülte; Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık, Yabancı Diller ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere 4 yüksekokul; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Yaşayan Diller ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü; Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Sağlık Hizmetleri, Kurtalan ve Eruh Meslek Yüksekokulu olmak üzere 5 meslek yüksekokulu ile Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siirt ve Yöresi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 15 araştırma ve uygulama merkezi  bulunmaktadır.

Siirt Meslek Yüksekokulu 2002-2003 eğitim –öğretim döneminde Dicle Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 2014 -2015 eğitim –öğretim döneminde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ayrı ve yeni bir birim olarak eğitime hizmet vermeye başlamıştır. Şuan bünyesinde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Yerel Yönetimler ile İngilizce Çevirmenlik Bölümleri bulunmaktadır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu merkez yerleşkede olup, sosyal imkânlar ve ulaşım açısından avantajlı bir konumdadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 1.06.2023 14:09:10