Kalite Politikası

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak; iç ve dış paydaşlarımızla uyumlu bir strateji oluşturularak ülkemiz ve üniversitemiz misyon ve vizyonunu temel alan; etik değerlere bağlı, araştırmacı, girişimci, sektörün mevcuttaki ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda yenilikçi bireylerin yetiştirilmesine tüm imkanlarımızı seferber etmek temel kalite politikamızdır.

KALİTE HEDEFLERİ

1.    Eğitim-Öğretim planlarının güncelleştirilmesi süresince dış paydaş beklentilerinin de dikkate alınabilmesi amacıyla yılda bir (1) kere danışma kurul toplantıları yapmak,

2.    Çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bölüm/programların, girişimci ve yenilikçi mesleki uygulamalarla ilgili, yılda en az 1 faaliyette bulunmasını sağlamak,

3.    Eğitim-Öğretim ve idari alandaki hizmetlerin sunulmasında sürdürülebilirliği sağlamak için, her Eğitim-Öğretim döneminde en az iki (2) defa Akademik Kurul Toplantısı yapmak,

4.    Mesleki eğitimin gelişimine yönelik stratejileri belirlemek amacıyla, bölümlerin, Meslek örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer paydaşlar ile iş birliği protokolü yapması,

5.    Mesleki uygulamaya yönelik belirlenmiş stratejileri planlamak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, her programda en az 1 yarıyıl ve haftada en az 8 saat uygulama eğitimini yaptırmak,

6.    Kalite bilincine farkındalık sağlayıcı en az iki seminer düzenlemek.

 

                                       DEĞERLER VE HEDEFLER

 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

1.    İnsana ve Doğaya Saygıyı,

2.    Hakkaniyeti ve Hoşgörüyü,

3.    Etik Değerlere Bağlılığı,

4.    Şeffaflığı ve Hesap Verebilirliği,

5.    Akademik Düşünceyi ve Özgürlüğü

6.    Sosyal Sorumluluğu,

7.    Girişimciliği ve Yenilikçiliği,

8.    Ekip Çalışmasını ilke edinmiştir.

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 16.02.2024 15:11:31