Proje Yazma Eğitimi

Yüksekokulumuz, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri destekleme kapsamında Prof. Dr. Mustafa Kahyaoğlu tarafından proje yazma eğitimi almıştır.

İlgili eğitim kapsamında “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” hakkında bilgi verildikten sonra Proje Tanımı, Proje Döngü Yönetimi, Proje Çağrıları, TÜBİTAK Projeleri hakkında detaylı sunum yapılarak eğitime son verilmiştir.

            Söz konusu eğitim kapsamında akademik personelimizin;

a) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi;

b) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması; 

c) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış; ıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanması hedeflenmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ (0484) 212-1111 / 3781
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
23.5.2023