Kalite Komisyonu Çalışmaları

Yüksekokulumuz  "Öğrenci merkezli yaklaşımla eleştirel ve yaratıcı bireyler yetiştirmenin yanı sıra, yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile başta ara eleman yetiştirmek üzere  bölgenin ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak" amacı ve "Bölgesel ve ulusal kalkınmayı önceleyen faaliyetlerle sürdürülebilir toplum inşasına katkı sağlamak" hedefi ile kalite sürecine tüm personelini dahil ederek çalışmalarını hızlandırmıştır. 

Birimimiz kalite üst komisyonu koordinatörlüğü bünyesinde; 
A. Liderlik, Yönetişim ve Kalite
B. Eğitim ve Öğretim
C. Araştırma ve Geliştirme
D. Toplumsal Katkı
olarak 4 farklı alt komisyon oluşturmuş ve birimimiz akademik personellerini alanlarına uygun olarak ilgili komisyonlarda görevlendirmiştir. İlgili komisyonlarda görev yapan personellerimize gerekli bilgileri vermek üzere üniversitemiz Kalite  Komisyonu Üst Kurul üyeleri ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Dr.Öğr Üyesi Abdullah Baycar'ın tüm personelimize kalite süreci ile ilgili genel bilgilendirmesi ile başlayan toplantılar, Liderlik, Yönetişim ve Kalite üst kurulu takım lideri Öğr. Gör.Abdulkadir Uyrun'un, Eğitim ve Öğretim kalite üst kurulu takım lideri Öğr. Gör. Büşra Ceren Demirel'in, Araştırma ve Geliştirme kalite üst kurulu takım lideri Doç.Dr. Ebru Akkemik ve Toplumsal Katkı takım lideri Dr. Öğr. Üyesi Halit Kırıktaş'ın ilgili komisyonlarımızda görev yapan personellerimizle bilgilendirme toplantıları ile devam etmiştir.

Yüksekokulumuz kalite alt komisyonlarının her hafta yapacakları toplantı sonucunda elde edilen görüş ve önerileri, kalite üst kuruluna sunarak gerek Yüksekokulumuzda gerekse Üniversitemiz genelinde tüm Üniversitelere örnek olacak uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ (0484) 212-1111 / 3781
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
22.5.2023