Vizyon-Misyon

Yüksekokulumuz Misyonu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'muzun Misyonu; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, beden-zihin, ahlak ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar yetiştirmenin yanında referans bir meslek yüksekokulu olma özelliğini kazanmaktır.

Vizyon

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'muzun Vizyonu;  sürekli değişen sosyo-ekonomik şartlara ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerine göre, bilinçli öğrenciler yetiştirmek, bölgemizin kaliteli ara eleman ihtiyacı sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam etmek, saygın ve lider meslek Yüksekokulu misyonumuzu sürdürmektir.

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 1.06.2023 14:40:52