Komisyonlar

EĞİTİM KOMİSYONU

NALAN ASLAN YETKİN

MUZAFFER KARAKAŞ

ABDULLAH GÜNAY

İDRİS KARA

HANIM ÇAKMAK

SERHAT TEĞİN

BURHAN ÜZÜM

ABDULLAH ELMAS

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

KEMAL ŞAHİN TUNÇEL

GÜLİN TUĞÇE SÖYLEYİCİ

YUNUS BİLGİN

EĞİTİM UYGULAMA DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ESRA YAŞAR

ESRA ÖMÜR

MUHAMMET FATİH SANCAR

MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

ESRA YAŞAR

CEYLAN YILMAZ

İDRİS KARA

SÜMEYYE DALAGAN

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM KOMİSYONU

SELAHATTİN ALPKAN

SEDAT ÇABUK

SERHAT TEĞİN

YUSUF ÇELİK

YASEMİN KARATAŞ ELÇİÇEK

 

 

 

DİSİPLİN SORUŞTURMA KOMİSYONU

SERHAT TEĞİN

ABDULLAH ELMAS

FATMA KOÇ

ERASMUS + KOORDİNATÖRÜ

HALİL ÖZDEMİR

BURHAN ÜZÜM

ERASMUS + BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Fatma KOÇ/Aşçılık

Muzaffer KARAKAŞ/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ/Çağrı Merkezi Hizmetleri

Sedat ÇABUK/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Kemal Şahin TUNÇEL/El Sanatları

Yılmaz ÇEKMEN/Muhasebe ve Vergi

Veysel ÖZKOYUNCU/Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Ceylan YILMAZ/Yabancı Diller ve Kültürler

Mücahit EZER/Yönetim ve Organizasyon

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Yusuf ÇELİK

Demet ERKUZU

FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Sümeyye DALAGAN/Aşçılık

Muhammet Fatih SANCAR/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Abdullah GÜNAY/Çağrı Merkezi Hizmetleri

Diyaddin ALP/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Hanım ÇAKMAK/El Sanatları

Selahattin ALPKAN/Muhasebe ve Vergi

Kemal Şahin TUNÇEL/Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Yunus BİLGİN/Yabancı Diller ve Kültürler

Güneş Han SALİHOĞLU /Yönetim ve Organizasyon

 

BİRİM ARŞİVİ AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

Nalan ASLAN YETKİN

Halil ASUT

Özlem CAN

WEB SAYFASI  DENETİM VE DÜZENLEME KOMİSYONU

Abdullah GÜNAY

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

Halil ÖZDEMİR

SINAV KOMİSYONU

İDRİS KARA

HALİL ÖZDEMİR

SERHAT TEĞİN

BURS KOMİSYONU

NALAN ASLAN YETKİN

YUSUF ÇELİK

ESRA YAŞAR

ESRA HAFIZA ÖMÜR

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

NALAN ASLAN YETKİN

HÜSEYİN YILMAZ

BURHAN ÜZÜM

BİRİM BOLOGNA KOORDİNATÖR

HALİL ÖZDEMİR

ESRA YAŞAR

KARİYER BİRİM SORUMLUSU

GÜLİN TUĞÇE SÖYLEYİCİ

KANTİN DENETLEME KURULU

SÜMEYYE DALAGAN

 

STRATEJİK PLAN EKİBİ

MÜCAHİT EZER

SEDAT ÇABUK

CEYLAN YILMAZ

DEMET ERKUZU

İÇ KONTROL KOMİSYONU

SERHAT TEĞİN

MÜCAHİT EZER

SELAHATTİN ALPKAN

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

ESRA YAŞAR

SADULLAH SEYİDOĞLU

ABDULLAH GÜNAY

BAP PROJE İZLEME DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ

Kemal Şahin TUNÇEL (Başkan)

Hüseyin YILMAZ (Asil)

Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK (Asil)

Serhat TEĞİN (Asil)

Fatma KOÇ (Yedek)

Sadullah SEYİDOĞLU (Yedek)

BAP MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU ÜYELERİ

Muzaffer KARAKAŞ (Başkan)

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ (Asil)

Demet ERKUZU (Asil)

Selahattin ALPKAN (YEDEK)

Zekeriya MENAK (Yedek)

 

 

 

 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı: Ata PESEN

Kalite Koordinatörü: Nalan ASLAN YETKİN

A.    Liderlik, Yönetişim ve Kalite

Takım Lideri: Hüseyin YILMAZ

Takım Üyeleri:

1.      Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

2.      Abdullah GÜNAY

3.      Güneş Han SALİHOĞLU

4.      Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK

5.      Halil ÖZDEMİR

6.      M. Fatih SANCAR

7.      Yılmaz ÇEKMEN

B.     Eğitim ve Öğretim

Takım Lideri: Diyaddin ALP

Takım Üyeleri:

1.      Burhan ÜZÜM

2.      İdris KARA

3.      Sedat ÇABUK

4.      Demet ERKUZU

5.      Sümeyye DALAGAN

6.      Veysel ÖZKOYUNCU

7.      Esra ÖMÜR

8.      Yunus BİLGİN

C.     Araştırma Geliştirme

Takım Lideri: Kemal Şahin TUNÇEL

Takım Üyeleri:

1.      Abdullah ELMAS

2.      Ceylan YILMAZ

3.      Serhat TEĞİN

4.      Fatma KOÇ

5.      Mücahit EZER

6.      Zafer ASYA

D.    Toplumsal Katkı

Takım Lideri: Sadullah Seyidoğlu

Takım Üyeleri:

1.      Yusuf ÇELİK

2.      Zekeriya MENAK

3.      Hanım TAŞKAYNATAN

4.      Selahaddin ALPKAN

 

 

 


Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 16.02.2024 15:12:30