Komisyonlar

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI

Eğitim Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Nalan ASLAN

Başkan (Müdür Yrd.)

Doktor Öğretim Üyesi

Muzaffer KARAKAŞ

Üye (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik)

Öğretim Görevlisi

Abdullah GÜNAY

Üye (Çağrı Merkezi Hizmetleri)

Öğretim Görevlisi

Uğur EPÇAÇAN

Üye (Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri)

Öğretim Görevlisi

Hanım TAŞKAYNATAN

Üye (El Sanatları)

Öğretim Görevlisi

Serhat TEĞİN

Üye (Muhasebe ve Vergi)

Öğretim Görevlisi

Metin ÇELİK

Üye (Sosyal Hizmet ve Danışmanlık)

Doktor Öğretim Üyesi

Burhan ÜZÜM

Üye (Yabancı Diller ve Kültürler)

Öğretim Görevlisi

Abdullah ELMAS

Üye (Yönetim ve Organizasyon)

 

Kalite Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doç.Dr.

Ata PESEN

Komisyon Başkanı

Öğretim Görevlisi

Nalan ASLAN

Kalite Koordinatörü

Öğretim Görevlisi

İbrahim YILDIZ

Kalite Güvence Sistemi

Öğretim Görevlisi

Diyaddin ALP

Eğitim-Öğretim

Öğretim Görevlisi

Abdullah ELMAS

Araştırma-Geliştirme

Öğretim Görevlisi

Sadullah SEYİDOĞLU

Toplumsal Katkı

Öğretim Görevlisi

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

Yönetim Sistemi

Yüksekokul Sekreteri

Halil ASUT

Yönetim Sistemi

        

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Mücahit EZER

Başkan

Doktor Öğretim Üyesi

Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK

Üye

Öğretim Görevlisi

Yılmaz ÇEKMEN

Üye

Öğretim Görevlisi

Demet ERKUZU

Üye

Öğretim Görevlisi

Ceylan YILMAZ

Üye

 

Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doktor Öğretim Üyesi

Kemal Şahin TUNÇEL

Başkan

Öğretim Görevlisi

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

Üye

Öğretim Görevlisi

Yunus BİLGİN

Üye

 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Nalan ASLAN

Başkan

Doktor Öğretim Üyesi

Muzaffer KARAKAŞ

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

Kemal Şahin TUNÇEL

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK

Üye

Öğretim Görevlisi

İbrahim YILDIZ

Üye

                 

Sınav Sonuçlarına İtiraz ve Değerlendirme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doktor Öğretim Üyesi

İdris KARA

Başkan

Öğretim Görevlisi

Serhat TEĞİN

Üye

Öğretim Görevlisi

Halil ÖZDEMİR

Üye

 

          Yatay Geçiş Değerlendirme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Nalan ASLAN

Başkan

Öğretim Görevlisi

Demet ERKUZU

Üye

Öğretim Görevlisi

Yılmaz ÇEKMEN

Üye

 

Eğitim Uygulama Değerlendirme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doktor Öğretim Üyesi

İdris KARA

Başkan

Öğretim Görevlisi

Esra ÖMÜR

Üye

Öğretim Görevlisi

Muhammet Fatih Sancar

Üye

                    

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Doktor Öğretim Üyesi

İdris KARA

Başkan

Öğretim Görevlisi

Ceylan YILMAZ

Üye

Öğretim Görevlisi

Uğur EPÇAÇAN

Üye

Öğretim Görevlisi

Sümeyye DALAGAN

Üye

 

Öğrenci Konseyi Seçim Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Selahattin ALPKAN

Başkan

Öğretim Görevlisi

Sedat ÇABUK

Üye

Öğretim Görevlisi

Serhat TEĞİN

Üye

Öğretim Görevlisi

Yusuf ÇELİK

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK

Üye

 

Disiplin Soruşturma Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Serhat TEĞİN

Başkan

Öğretim Görevlisi

Abdullah ELMAS

Üye

Öğretim Görevlisi

Fatma KOÇ

Üye

 

Erasmus + Koordinatörü

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Halil ÖZDEMİR

Yüksekokul Koordinatörü

Doktor Öğretim Üyesi

Burhan ÜZÜM

Yüksekokul Koordinatör Yardımcısı

  

Erasmus + Bölüm Koordinatörlükleri

Unvanı

Erasmus + Bölüm Koordinatörü

Bölüm

Öğretim Görevlisi

Fatma KOÇ

Aşçılık

Doktor Öğretim Üyesi

Muzaffer KARAKAŞ

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Öğretim Görevlisi

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

Sedat ÇABUK

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

Kemal Şahin TUNÇEL

El Sanatları

Öğretim Görevlisi

Yılmaz ÇEKMEN

Muhasebe ve Vergi

Öğretim Görevlisi

Metin ÇELİK

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Öğretim Görevlisi

Ceylan YILMAZ

Yabancı Diller ve Kültürler

Öğretim Görevlisi

Mücahit EZER

Yönetim ve Organizasyon

 

Mevlana Koordinatörü

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Yusuf ÇELİK

Yüksekokul Koordinatörü

Öğretim Görevlisi

Demet ERKUZU

Yüksekokul Koordinatör Yardımcısı.

 

Farabi Bölüm Koordinatörlükleri

Unvanı

Farabi Bölüm Koordinatörü

Bölüm

Öğretim Görevlisi

Sümeyye DALAGAN

Aşçılık

Öğretim Görevlisi

Muhammet Fatih SANCAR

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Öğretim Görevlisi

Abdullah GÜNAY

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

Diyaddin ALP

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Öğretim Görevlisi

Hanım TAŞKAYNATAN

El Sanatları

Öğretim Görevlisi

Selahattin ALPKAN

Muhasebe ve Vergi

Doktor Öğretim Üyesi

Kemal Şahin TUNÇEL

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Öğretim Görevlisi

Yunus BİLGİN

Yabancı Diller ve Kültürler

Öğretim Görevlisi

İbrahim YILDIZ

Yönetim ve Organizasyon

 

 

Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Nalan ASLAN

Başkan

Yüksekokulu Sekreteri

Halil ASUT

Üye

Şef

Özlem CAN

Üye

 

 


WEB Sayfası  Denetim ve Düzenleme Komisyonu

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Öğretim Görevlisi

Abdullah GÜNAY

Başkan

Öğretim Görevlisi

Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

Üye

Öğretim Görevlisi

Halil ÖZDEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi HÜSEYİN YILMAZ
Güncelleme : 1.06.2023 14:11:53