İdari

ABBAS EREKİNCİ Şef
HÜSEYİN YILMAZ Bilgisayar İşletmeni
MEHMET MÜNİR DEMİREL Bilgisayar İşletmeni
HAMİT YILDIZ Memur
İRFAN ADNAN ALTUNÇ Destek Personeli
KIYMET ÇAKIR Yardımcı Hizmetli