Oryantasyon Günleri

Siirt Üniversitesi Oryantasyon Günleri

Siirt Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, üniversite ve çevreyle uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin tanıtımı, eğitim-öğretim faaliyetleri, sosyal aktiviteler ve etkinliklere katılım konularında yardımcı olmak amacıyla fakülte ve yüksekokullar tarafından Oryantasyon Eğitim programları düzenlendi.

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi konferans salonu ve merkez yerleşke konferans salonunda yapılan programların ilki İlahiyat Fakültesiyle başladı. Daha sonra sırasıyla Veterinerlik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesiyle devam etti.

Oryantasyon Eğitim programlarına fakülte dekanları, dekan yardımcıları, yüksekokul müdürleri, fakülte ve yüksekokul sekreterleri, akademik ve idari personel katıldı.

Oryantasyon Eğitim programlarına katılan öğrencilere, üniversite tanıtım filmi, fakülte ve yüksekokulların tanıtımları, sahip oldukları haklar, sınavlar ve ders geçme sistemi, kültür ve spor etkinliklerine katılım, kulüp faaliyetleri, uzaktan eğitim sistemi, kütüphane hizmetleri, Erasmus-Farabi-Mevlana değişim programları ile Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinin öğrencilere yönelik yaptıkları tavsiyeler içeren konuşmaların ardından soru-cevap kısmına geçildi. Programlar yapılan kokteyllerin ardından sona erdi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.1.2016