Sosyal Bilimler MYO 2019-2020 Bahar Dönemi Ders Programı ve Ders Kayıt Duyurusu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ders programı ekte sunulmuştur.Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Başlangıcı

03/ 02/ 2020

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Bitişi

07/ 02 / 2020 (Saat:23:59’a kadar)

 

1.      Öğrencilerimiz,Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfasından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında sorumlu oldukları derslerin yanı sıra varsa alt yarıyıllardan başarısız, devamsız oldukları veya varsa çeşitli sebeplerle kendi dönemi içerisinde alamadıkları dersleri seçmek ve kesinleştirmek zorundadırlar. Kesinleştirilmeyen ders kayıtları danışmanın onayına gelmeyeceğinden, öğrencilerimizin mutlaka seçtikleri dersin kesinleştirme işlemini yapmaları gerekir.

2.      Ders kaydı için http://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden  öğrenci numarası ve şifre bilgileriniz veya E-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapılabilmektedir..

3.      Öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında yaşadığı en büyük sorun, seçmeli derslerin eksik seçilmesi nedeniyle oluşan hatalardır. Bu nedenle öğrencilerimizin bölüm müfredat programlarını çok iyi takip etmeleri ve özellikle seçmeli ve zorunlu ders seçiminde akademik danışmanları ile eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir.

4.      Ders kaydı online olarak yapıldığından dolayı, ayrıca üniversiteye gelip onaylatmaya gerek yoktur. Fakat ders kaydınızın bir nüshasını alıp danışman hocanıza göstermenizde yarar vardır.

5.      Ön Lisans/­Lisans Yönetmeliği gereği öğrencilerimiz ders yazılımında en fazla 45 AKTS ders alabilirler

6.      Normal öğrenim süresi içerisinde olan birinci öğretim öğrencileri harç yatırmadan sadece ders kaydı yapacaklar, normal öğrenim süresini aşmış olan (normal öğretim) ve aynı anda iki üniversiteye kaydı olan öğrenciler (normal öğretim  ise 95 tl katkı payını (harç) öğrenci numarası ile  Ziraat Bankası veznelerinden, ATM'lerden ve internet bankacılığı aracılığı ile  yatırarak ders kaydı yapabilirler. Harç ücreti yatırılmadan ders kaydı açılmayacağından ders kaydı yapılamamaktadır.

7.      İkinci öğretim öğrencileri, 385 TL öğrenim ücretini, öğrenci numarası ile  Ziraat Bankası veznelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı aracılığı ile ödeyebilirler. Harç ücreti yatırılmadan ders kaydı açılmayacağından ders kaydı yapılamamaktadır.

8.      Derslerinde başarılı olup, %10’ a giren ikinci öğretim öğrencilerinin yatırması gereken harç miktarları Ziraat Bankasına bildirilmiş olup bankada indirimli olarak ödenebilecektir.

9.      Normal örgün öğretimde(birinci öğretim) okuyan Şehit ve Gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim süresi boyunca katkı payından muaftırlar.

10.  İkinci öğretim programlarında okuyan şehit ve gazi çocukları programın normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim ücretinden muaftırlar. Engelli öğrenciler de engel oranı kadar öğrenim ücreti indiriminden faydalandırılırlar. İkinci öğretim programın normal öğrenim süresini aşan şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim ücreti tamamını yatırmak zorundadırlar.

11.  Değişim programları veya özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.

12.  İlgili dönemde dersi bulunmayan öğrenciler ile kayıt dondurmak isteyen öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmak zorunda değildirler.

13.  Aynı anda iki örgün (normal öğretim) yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, son kayıt yaptıkları programın katkı payını yatırmak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler herhangi bir programdaki kaydını dondurduklarını veya sildirdiklerini belgelendirmeleri durumunda katkı payını yatırmayacaklardır.


Dr. HÜSEYİN YILMAZ (0484) 212-1111 / 3781
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
7.2.2020