Sosyal Bilimler Myo Ders Kayıt Duyurusu Ve Yardım Videosu

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2016-2017  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME ve HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

 

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Başlangıcı

30/ 01/ 2017

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Bitişi

03/ 02 / 2016 (Saat:23:59’a kadar)

 

1.      Öğrencilerimiz,Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfasından 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında sorumlu oldukları derslerin yanı sıra varsa alt yarıyıllardan başarısız, devamsız oldukları veya varsa çeşitli sebeplerle kendi dönemi içerisinde alamadıkları dersleri seçmek ve kesinleştirmek zorundadırlar. Kesinleştirilmeyen ders kayıtları danışmanın onayına gelmeyeceğinden, öğrencilerimizin mutlaka seçtikleri dersin kesinleştirme işlemini yapmaları gerekir.

2.      Ders kaydı için http://obs.siirt.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden  öğrenci numarası ve şifre bilgileriniz ile sisteme giriş yapınız.

3.      Öğrencilerimizin mezuniyet aşamasında yaşadığı en büyük sorun, seçmeli derslerin eksik seçilmesi nedeniyle oluşan hatalardır. Bu nedenle öğrencilerimizin bölüm müfredat programlarını çok iyi takip etmeleri ve özellikle seçmeli ve zorunlu ders seçiminde akademik danışmanları ile eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir.

4.      Ders kaydı online olarak yapıldığından dolayı, ayrıca üniversiteye gelip onaylatmaya gerek yoktur. Fakat ders kaydınızın bir nüshasını alıp danışman hocanıza göstermenizde yarar vardır.

5.      Ön Lisans/­Lisans Yönetmeliği gereği öğrencilerimiz ders yazılımında en fazla 40 saat ders alabilirler

6.      Normal öğrenim süresi içerisinde olan birinci öğretim öğrencileri harç yatırmadan sadece ders kaydı yapacaklar, normal öğrenim süresini aşmış olan (birinci öğretim) öğrenciler ise 95 tl katkı payını (harç) öğrenci numarası ile  Ziraat Bankası veznelerinden, ATM'lerden ve internet bankacılığı aracılığı ile  yatırarak ders kaydı yapabilirler. Harç ücreti yatırılmadan ders kaydı açılmayacağından ders kaydı yapılamamaktadır.

7.      İkinci öğretim öğrencileri, 385 TL öğrenim ücretini, öğrenci numarası ile  Ziraat Bankası veznelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı aracılığı ile ödeyebilirler. Harç ücreti yatırılmadan ders kaydı açılmayacağından ders kaydı yapılamamaktadır.

8.      Derslerinde başarılı olup, %10’ a giren ikinci öğretim öğrencilerinin yatırması gereken harç miktarları Ziraat Bankasına bildirilmiş olup bankada indirimli olarak ödenebilecektir.

9.      Normal örgün öğretimde(birinci öğretim) okuyan Şehit ve Gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim süresi boyunca katkı payından muaftırlar.

10.  İkinci öğretim programlarında okuyan şehit ve gazi çocukları programın normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim ücretinden muaftırlar. Engelli öğrenciler de engel oranı kadar öğrenim ücreti indiriminden faydalandırılırlar. İkinci öğretim programın normal öğrenim süresini aşan şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim ücreti tamamını yatırmak zorundadırlar.

11.  Değişim programları veya özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna öderler.

12.  İlgili dönemde dersi bulunmayan öğrenciler ile kayıt dondurmak isteyen öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmak zorunda değildirler.

13.  Aynı anda iki örgün (normal öğretim) yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, son kayıt yaptıkları programın katkı payını yatırmak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler herhangi bir programdaki kaydını dondurduklarını veya sildirdiklerini belgelendirmeleri durumunda katkı payını yatırmayacaklardır.

14.  Ders kaydının nasıl yapıldığına dair aşağıdaki video size yardımcı olacaktır.

15.  Videoyu İzlemek İçin Tıklayınız

 

MEHMET MÜNİR DEMİREL (0484) 212-1111 / 3758
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
26.1.2017