Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2017-2018 Bahar Dönemi Mazeret Sınav Başvurusu

Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen veya  Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; sağlık kuruluşundan almış oldukları sağlık raporlarını, Mazeret Sınavı Başvuru Formu ekinde en geç 19 Nisan 2018 tarihi mesai bitiminden önce Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. 

* Öğrenci Raporlu olduğu gün içerisinde yapılan hiç bir sınava katılamaz, Katılsa dahi sınavı geçersiz sayılır.

* Süresinde teslim edilmeyen raporlar geçersiz sayılacaktır, 

* Mazeret Sınavları 25-27 NİSAN 2018 tarihleri arasında yapılacak olup sınav yeri ve saati başvuruların değerlendirmesinden sonra birim web sayfamızdan ilan edilecektir.


MEHMET MÜNİR DEMİREL (0484) 212-1111 / 3758
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
2.4.2018